Van gij zult…. naar Ik zal….

Van gij zult…. naar Ik zal….

Ezechiël 34:16 “Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.”

Wij wonen in Zwammerdam, daar waar het vlak is en groen, een plek waar de weilanden vol staan met koeien en schapen.

In deze tijd van het jaar worden er in onze omgeving veel lammetjes geboren. Mooi is het om die jonge lammetjes zorgeloos te zien springen, maar ook om te zien dat ze steeds weer het juiste moederschaap weten te vinden om bij te drinken. Er loopt geen herder rond, dat is niet nodig want er is door de boer een veilige plek gecreëerd en wilde dieren lopen er in Nederland niet echt veel rond.

Vroeger was dat wel anders. In de Bijbel lezen we dat de herders hun kudde beschermden met een stok en een staf. De schapen liepen over een groot bergachtig terrein en moesten beschermd worden tegen wilde dieren, maar ook tegen andere gevaren. In Ezechiël 34 spreekt de Heere tegen de herders die de schapen zouden moeten beschermen en het oordeel is vlijmscherp! Wee herders van Israël jullie weiden jezelf en niet je schapen! En dan zegt de Heere omdat jullie zo handelen laat ik Mijn schapen niet meer aan jullie over, maar Ik zal ingrijpen. In vers 11: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. En in vers 16: Ik zal zoeken, terugbrengen, verbinden en versterken…. IK ZAL!

God is het die ingrijpt om dat waar niet voor gezorgd is te verzorgen! God wil dat er voor jou gezorgd wordt. En als jouw verzorger dat niet doet dan zal God ingrijpen. Hij heeft dat laten zien door Zijn Zoon Jezus naar onze leefomgeving te sturen om ons te redden! Zijn complete redding en bescherming voor ons leven is zo beschikbaar.

In Ezechiël 34:16 lezen wij dat er nog wat zal gebeuren. Het welgedane en sterke zal weggevaagd moeten worden. God kiest voor het zwakke, maar…. wil jij wel geholpen worden? Vaak zit hier de tegenstand. Ik kom er zelf wel uit. Ik regel het zelf wel. Ik lees zelf wel een paar boeken. Ik zelf…. nee zegt God, IK ZAL! Maar dan moet wel het welgedane en het sterke wijken want anders kan Ik niet bij je. Jouw eigen overlevingsplan moet eerst de prullenbak in voordat God voor jou kan zorgen. Gods plan voor jouw leven ligt klaar, mag Hij dit uitvoeren?

Bij Heerlijkvrij willen wij dit met jou overwegen, hoe werkt dit en hoe kan dit praktijk worden in je leven. God belooft dat Hij regen op Zijn tijd neer zal laten dalen, er zullen regens van zegen zijn over jouw leven.

Heerlijkvrij / Piet Hildering, 5 april 2012