HEERLIJKVRIJ

Themadagen Heerlijkvrij

Korte impressie van de Heerlijkvrij themadagen.

Mocht jij in jouw gemeente of omgeving ook een themadag willen organiseren dan willen wij graag met je meedenken en ook inhoud geven aan de dag.

29 oktober 2022 “Stress-free living”

Met zo’n 70 bezoekers werd het een heerlijke dag in Gods aanwezigheid! Stress is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Als christenen zouden wij de meest relaxte mensen van de wereld kunnen zijn. God is met ons Hij is onze vredevorst! De tegenstander heeft heel goed door hoe hij christenen kan uitschakelen. Vul hun agenda’s maar en onderdruk hen met veel werk dan kunnen ze er niet aan denken waar ze werkelijk voor bedoeld zijn. De Farao deed dat al met de Israëlieten, hij onderdrukte hen als slaven waardoor ze zich niet meer konden richten op hun oorspronkelijke doel namelijk. aanbidding van God.

Annemieke Hulsbergen sprak over Gods vrede, wij mochten de rivier van Gods vrede over ons heen laten stromen!

Heerlijk om God te aanbidden elkaar te ontmoeten en vele doorbraken te zien gebeuren bij de deelnemers.


19 maart 2022 “Deur van Hoop”

Een zaterdag van aanbidding, onderwijs en gebed. Kerntekst kwam uit Hosea 2: 14 en 15.

God wil je lokken in Zijn aanwezigheid vanuit het gebied waar alle goden aandacht trekken. Hij leidt je de woestijn in, daar is waar je veranderd wordt, je karakter gevormd wordt en je gesterkt wordt om weerstand te bieden. God wil dat je vooruitkomt in het leven. Dat wat stagneert mocht ingeleverd worden. Je eigen onmacht mag in de handen van de almachtige God gelegd worden.

Er waren veel individuele doorbraken en bemoedigingen tijdens de gebedsmomenten en door profetische woorden.  God weet je te vinden en lokt je nog steeds! KOM!

27 november 2021 “Sleutels naar vrijheid”

Het werd een verrassende dag, heerlijk in Gods aanwezigheid. Eerst hebben we uitgebreid God aanbeden. Daarna was er kort onderwijs over het begin van Richteren 6: waar staat dat de Israëlieten schuilplaatsen in de bergen maakten om te kunnen vluchten als het volk Midian het land kwam leegroven. Dit gebeurde ieder jaar en als er na 7 jaar niets meer over is van de “economie” van Israël roept het uiteindelijk tot God. Hij antwoord: IK BEN de HEERE uw God! Mooi dat eerste antwoord! Simpelweg: Ik Ben. Ik ben erbij altijd! Wij hebben de neiging om weg te vluchten als er druk ontstaat, ook in ons eigen leven, ook als reactie op onze omgeving. God zegt: IK BEN erbij.

Themadag 27 november 2021 BodegravenEen aantal onderwerpen kwamen aan de orde zoals het vaderbeeld, het wezengevoel, oordeelloos naar jezelf kijken etc. Tijdens deze onderwerpen hebben wij gezamenlijk gebeden en werd er ook met de bezoekers individueel gebeden door onze teamleden. Er gebeurde zoveel in de zaal dat wij het programma aan de kant hebben gelegd en ons hebben laten leiden door de Heilige Geest. Veel mensen gingen veranderd naar huis.

Een standaard vraag was: wanneer is de volgende? Wij zijn van plan om in het voorjaar van 2022 weer een themadag te organiseren!