HEERLIJKVRIJ

Themadagen Heerlijkvrij

Korte impressie van de Heerlijkvrij themadagen.

Mocht jij in jouw gemeente of omgeving ook een themadag willen organiseren dan willen wij graag met je meedenken en ook inhoud geven aan de dag.

13 april 2024 “Gods liefde bevrijd je van angst”

Een dag met een pittig herkenbaar onderwerp. We hebben het gehad over vormen van angst, de blokkade die het vormt om van God te ontvangen en de Hemelse oplossingen. In de Bijbel komt het woord angst veel voor en God voegt daar het woord niet aan toe. Vrees niet. Wees niet bang. Er is kennelijk een oplossing. Angst zegt eigenlijk: God is niet sterk genoeg voor waar ik bang voor ben. We keken bv naar David en zijn reactie naar Goliath. En ook naar Gods liefde die de angst uitdrijft. Naast onderwijs was er veel ruimte voor bediening. Angstbanden werden verbroken en mensen konden een doop in de Liefde ontvangen. Er werd een getuigenis gedeeld over bevrijding van angst voor de nacht. Door 4 psalmen te lezen werd het denken vernieuwd en ontstond er vertrouwen in de liefde en bescherming van God! Wat prachtig om ook al getuigenissen van deelnemers te horen. Het is zo waar wat er staat in Jacobus 4:8 Nader tot God en Hij zal tot u naderen.

28 oktober 2023 “Vrij van oordeel”

Welkom op de themadag van Heerlijkvrij 28 oktober 2023

Een zaal met bezoekers vol verwachting en Gods aanwezigheid, een ideale combinatie voor doorbraken!

Het werd een thema dag waarin er bewustzijn ontstond van de effecten van oordelen en veroordeeld worden. Iemand kreeg bij de start van de dag tijdens de aanbidding een beeld dat er een koepel van Gods bescherming over de zaal kwam! En in Zijn aanwezigheid is er genezing!
Maleachi 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.

Naast onderwijs en gebed werd de zaal ook uitgedaagd om woorden van leven over elkaar uit te spreken.

Er werden op de dag zelf al getuigenissen gedeeld en diverse bezoekers spraken over genezing, bevrijding, woorden die binnen kwamen etc. 
Wij zijn enorm dankbaar voor wat God gedaan heeft!

25 maart 2023 “Koninklijk communiceren”

Deze dag hebben wij in Bodegraven met ruim 70 bezoekers in een ontspannen en veilige sfeer stilgestaan bij de tijd waarin wij leven, een tijd van verdeeldheid en individualisme. Hoe wordt jij zichtbaar als koning en priester en hoe kun je verbinden door het gebruik van communicatie en dat niet alleen met woorden maar ook bv met je houding en je gedrag, wat je doet. God heeft ons als relationele mensen gemaakt. Wij hebben verbindingen nodig, met ouders, vrienden etc.

We genoten van Annemieke Hulsbergen die op een ontwapende manier sprak over een pittig onderwerp. Woorden hebben kracht, “leven en dood zijn in de macht van de tong” zegt de Bijbel. Welke woorden heb jij over jezelf uitgesproken, wat is er over je uitgesproken en welke woorden spreek jij tot de ander. Jij mag woorden namens God spreken en dat heeft effect!

In de middag was er onderwijs over de dialoog. Hoe kun je met respect voor je eigen leven (grond) en respect voor de grond van de ander communiceren.

De hele dag door was er ruimte voor gesprek en gebed en er zijn doorbraken geweest, wij hebben op de dag zelf al prachtige getuigenissen gehoord.

29 oktober 2022 “Stress-free living”

Met zo’n 70 bezoekers werd het een heerlijke dag in Gods aanwezigheid! Stress is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Als christenen zouden wij de meest relaxte mensen van de wereld kunnen zijn. God is met ons Hij is onze vredevorst! De tegenstander heeft heel goed door hoe hij christenen kan uitschakelen. Vul hun agenda’s maar en onderdruk hen met veel werk dan kunnen ze er niet aan denken waar ze werkelijk voor bedoeld zijn. De Farao deed dat al met de Israëlieten, hij onderdrukte hen als slaven waardoor ze zich niet meer konden richten op hun oorspronkelijke doel namelijk. aanbidding van God.

Annemieke Hulsbergen sprak over Gods vrede, wij mochten de rivier van Gods vrede over ons heen laten stromen!

Heerlijk om God te aanbidden elkaar te ontmoeten en vele doorbraken te zien gebeuren bij de deelnemers.


19 maart 2022 “Deur van Hoop”

Een zaterdag van aanbidding, onderwijs en gebed. Kerntekst kwam uit Hosea 2: 14 en 15.

God wil je lokken in Zijn aanwezigheid vanuit het gebied waar alle goden aandacht trekken. Hij leidt je de woestijn in, daar is waar je veranderd wordt, je karakter gevormd wordt en je gesterkt wordt om weerstand te bieden. God wil dat je vooruitkomt in het leven. Dat wat stagneert mag ingeleverd worden. Je eigen onmacht mag in de handen van de almachtige God gelegd worden.

Er waren veel individuele doorbraken en bemoedigingen tijdens de gebedsmomenten en door profetische woorden.  God weet je te vinden en lokt je nog steeds! KOM!

27 november 2021 “Sleutels naar vrijheid”

Het werd een verrassende dag, heerlijk in Gods aanwezigheid. Eerst hebben we uitgebreid God aanbeden. Daarna was er kort onderwijs over het begin van Richteren 6: waar staat dat de Israëlieten schuilplaatsen in de bergen maakten om te kunnen vluchten als het volk Midian het land kwam leegroven. Dit gebeurde ieder jaar en als er na 7 jaar niets meer over is van de “economie” van Israël roept het uiteindelijk tot God. Hij antwoord: IK BEN de HEERE uw God! Mooi dat eerste antwoord! Simpelweg: Ik Ben. Ik ben erbij altijd! Wij hebben de neiging om weg te vluchten als er druk ontstaat, ook in ons eigen leven, ook als reactie op onze omgeving. God zegt: IK BEN erbij.

Een aantal onderwerpen kwamen aan de orde zoals het vaderbeeld, het wezengevoel, oordeelloos naar jezelf kijken etc. Tijdens deze onderwerpen hebben wij gezamenlijk gebeden en werd er ook met de bezoekers individueel gebeden door onze teamleden. Er gebeurde zoveel in de zaal dat wij het programma aan de kant hebben gelegd en ons hebben laten leiden door de Heilige Geest. Veel mensen gingen veranderd naar huis.