Heerlijkvrij themadag zaterdag 28 oktober 2023

Heerlijkvrij themadag zaterdag 28 oktober 2023

Zaterdag 28 oktober 2023 wordt de 5de Heerlijkvrij themadag gehouden met als onderwerp “Vrij van oordeel”

Direct naar aanmelden themadag Heerlijkvrij 28 oktober 2023

Wat is een themadag

Een themadag is een dag waarbij wij dieper ingaan op een onderwerp dat wij in de bediening van Heerlijkvrij veel tegen komen.

Op deze dag aanbidden wij, wordt het onderwerp besproken en zijn er teams om met je door te praten en te bidden. In Gods aanwezigheid en met de Bijbel open bespreken wij de koninklijke principes rond communiceren.

Over het onderwerp

Oordelen en veroordelen, wat komt dat nog veel voor. Het kan ons diep raken in onze identiteit. Wij zijn op zoek naar aanvaarding. Ik wil oke zijn. En dan opeens een oordeel. Wij willen deze dag onderzoeken hoe God naar ons kijkt en ons bewust worden hoe we milder met onszelf en de ander kunnen omgaan. Dit start allemaal met het weten wie jij bent in Gods ogen.

Graag aanmelden via onderstaande button. Kijk voor meer info bij de menukeuze “events”

Wie spreken er

Lenneke van der Jagt & Piet Hildering

Lenneke is actief binnen de Iamloved beweging, wij kennen haar vanuit onze betrokkenheid bij de school van profetie. Lenneke is vol van Gods liefde en spreekt, zonder omwegen, woorden van leven.

Voor wie is deze dag?

Iedereen is welkom.  jong, oud, hulpvrager, hulpverlener en pastoraal werkenden etc. Een goede manier om de bediening van Heerlijkvrij in de praktijk mee te maken.

Waar ben je welkom

Lokatie:  Salvatorkerk, Vrije Nesse 11, 2411 GN Bodegraven. Deze kerk is goed te bereiken met eigen- en met openbaar vervoer.

Programma
  • Wij starten om 10:00, er is vanaf 9:45 koffie en thee
  • Van 10:00 tot 12:30 aanbidding, onderwijs en tijd van bediening (er zal een korte pauze zijn)
  • 12:30-13:30 lunchpauze wij vragen je een eigen lunch pakket mee te nemen
  • 13:30- 16:00 aanbidding, onderwijs en tijd van bediening (er zal een korte pauze zijn)
Aanmelden gewenst

Graag aanmelden via het aanmeldingsformulier, klik hier–>Aanmelden themadag 28 oktober 2023

Vrije entree

Deze dag is gratis. Wij maken wel kosten daarom vragen wij je indien mogelijk het werk van Heerlijkvrij financieel te zegenen met een gift.

De gift kun je storten op de rekening van Stichting Heerlijkvrij: NL38 INGB 0004893859