HEERLIJKVRIJ

Interactieve studieavonden “Innerlijk herstel”

In maart en april 2019 hebben wij 3 studieavonden gegeven over het werk van Heerlijkvrij. Graag delen wij deze informatie op meerdere plaatsen. Het werk van innerlijk herstel is belangrijk om krachtig in je door God bedoelde bestemming te kunnen wandelen.

Wij zullen deze studies nog een keer in Zwammerdam geven, als jij wilt dat wij deze studies in jouw gemeente geven neem dan telefonisch contact met ons op of vraag informatie aan via het contactformulier op de website.

Bij Heerlijkvrij is de focus gericht op herstel van de innerlijke mens. Dit doen wij door gesprekken en gebed met de hulpvragers.

Wij willen de kennis en ervaring die wij rond dit thema hebben opgedaan graag met jullie delen. Wij hebben een introductiestudie ontwikkeld voor 3 avonden. Iets over de inhoud:

Ooit kreeg ik de indruk dat als ik zou gaan spreken dit zou moeten gaan over de teksten uit Mattheus 22:37-39:

37 Jezus zei tegen hem:  U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Inmiddels heb ik vele spreekbeurten achter de rug maar ik heb nog nooit deze teksten als basis gebruikt. Ik wil deze tekst nu als kapstok gebruiken voor de studieavonden en de relatie leggen met innerlijk herstel.

De eerste avond zal gaan over God liefhebben

De tweede avond gaat over jezelf liefhebben

De derde avond over je naaste liefhebben

De studieavonden zijn interactief met inbreng van de deelnemers.

Aan het einde van ieder studieavond is er een moment van gebed.