Heerlijkvrij

Buitenland Nepal 2018

Van 6 tot 24 oktober 2018 zijn wij met 4 personen uit Nederland, een Nepalese evangelist en een jongerenwerker op pad geweest om de Nepalese christenen te bemoedigen, te zegenen, gevangenissen te bezoeken en onderwijs te geven.

 

Wij hadden een voorspoedige reis en werden vanaf het begin getrakteerd met cadeautjes van God! Bij de bagage controle op Schiphol stond een rij. Een man deed een hekje voor ons 4en open en achter ons weer dicht zodat wij direct aan de beurt waren! Dit soort dingen maakten wij meer mee tijdens deze reis! Wij zagen Gods favor! Ik moest daarbij denken aan Marc 6:

7 En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen geld in de gordel;

 

God heeft voorzien! Wij starten met een conferentie in een kleine gemeente op het platteland. Tijdens de middag kwam Gods aanwezigheid over de mensen en werden ze aangeraakt door Gods kracht. Mensen genazen, werden vrijgezet en getroost.

 

Bij een gevangenisbezoek waar in eerste instantie geen ruimte leek te zijn kregen we de mogelijkheid om een aantal gevangen een hand te geven. Chris bad in stilte voor een jonge christelijke man die gevangen zit omdat hij genezing in Jezus naam had uitgebeden over een kind en het kind overleed kort daarna. De ouders van dat kind hadden deze man aangegeven bij de politie als dader. Deze gevangene  werd zichtbaar aangeraakt en vroeg aan de bewaking toestemming om voor ons te bidden. Hij zegende zo een aantal medegevangenen, de bewakers en ons team! 

 

In de bergen werd een 2 daagse conferentie gehouden waarin Chris sprak over identiteit. De 2de ochtend werd de agenda overgenomen door de Heilige Geest! Effect: veel emoties, genezing en bevrijding, 8 jongeren besloten om hun tijd aan God te geven voor een bijbelschool. 

 

Op een andere plaats in de bergen werd een gevangenis bezocht waarbij de directeur “toevallig” op zijn motor arriveerde terwijl wij naar de gevangenis liepen. Door deze spontane ontmoeting konden wij soepel het terrein van de gevangenis op komen en de christelijke contactpersonen uit de gevangenis bemoedigen. Boeken met bekeringsgeschiedenissen werden achtergelaten voor de gevangenis bibliotheek.

 

Daarop volgde een 3 daagse conferentie voor de jeugd waar Chris de main speaker was.  De hele atmosfeer veranderde tijdens deze 3 dagen. Jongeren werden bemoedigd, gezegend, genezen en bevrijd. Bedieningen werden vrijgezet en zo mochten wij meebouwen aan het versterken van het fundament van de Nepalese kerken.  

De laatste dagen was er een teenscamp waar Chris een hele dag sprak en bediende. Wat een honger was er bij de tieners. Het begin was heel timide maar het brak heerlijk open onder leiding van de Heilige Geest. 10 tallen tieners gaven voor het eerst of opnieuw hun leven aan Jezus. Een meisje dat niet meer zo in God geloofde vertelde later dat ze door God werd omarmd en Gods liefde ervaarde. Zij bleef lange tijd op de grond liggen, compleet omringd door Gods liefde.  

 

Met vele individuele personen zijn gesprekken geweest, op straat en op de conferenties.

 

Op de laatste dag was er een afspraak gemaakt met een taxi chauffeur om ons naar een hotel in de buurt van de luchthaven in Zuid Oost Nepal te brengen. Deze chauffeur had plotseling een andere afspraak gemaakt waardoor er een zoektocht nodig was naar een nieuwe chauffeur. Later zagen wij Gods hand hierin! Op een tussenstop sprak één van onze teamleden met de aan roken verslaafde chauffeur over stoppen met roken met hulp van Jezus. De chauffeur bleek christelijk vrienden te hebben maar zelf nog geen keuze te hebben gemaakt. Op onze hotelkamer gaf deze man zich over aan de Jezus. Na het amen van het gebed van overgaven zei deze man: Halleluja!!