HEERLIJKVRIJ

Werkwijze Heerlijkvrij

Heerlijkvrij biedt christelijke zorg aan iedere hulpvrager ongeacht de achtergrond. Wij gebruiken bij de gesprekken de Bijbel als basis en het gedachtegoed van de contextuele therapie als raamwerk.

Proces van hulpverlening:

  • Contact opnemen met Heerlijkvrij
  • Kennismakingsgesprek met nadere uitleg werkwijze Heerlijkvrij en verkennen van de hulpvraag
  • Gesprekken worden in overleg iedere 2 weken gepland
  • Regelmatige evaluatie voortgang
  • Actieve medewerking van hulpvrager in het herstelproces
  • Tijdens behandeling bijhouden van “dagboek” door hulpvrager met ontdekkingen en blokkades

Wil jij meehelpen?

Als jij passie hebt voor mensen die vastlopen en je hebt een pastorale opleiding dan kun je bij één of meerdere gesprek(ken) per week assisteren.  Als je meer wilt weten kun je ons bellen of e-mailen.