HEERLIJKVRIJ

Stichting Heerlijkvrij

Op 20 april 2011 is de stichting Heerlijkvrij opgericht om de activiteiten van Heerlijkvrij te ondersteunen.
Het bestuur van de stichting ziet toe op de werkzaamheden van Heerlijkvrij en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. De Stichting Heerlijkvrij is opgezet om de activiteiten die “om niet” plaatsvinden mogelijk te maken.
Heerlijkvrij zoekt sponsors en donateurs! Wij willen je vragen om de Stichting Heerlijkvrij middels een regelmatige gift ( b.v. 1x per maand/kwartaal) te ondersteunen. Eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom! De Stichting Heerlijkvrij is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI Stichting, dit betekent dat de giften aan Heerlijkvrij fiscaal aftrekbaar zijn.

anbi logo
Bankrekening Stichting Heerlijkvrij

Bankrekening voor je giften ter ondersteuning van het werk van Heerlijkvrij: NL38 INGB 0004 8938 59 t.n.v. Stichting Heerlijkvrij te Zwammerdam. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heerlijkvrij door te bellen (0172-438208 of 0626100201) of een mailtje te sturen aan info@heerlijkvrij.nl.

Doelstelling Heerlijkvrij

In de statuten van de Stichting Heerlijkvrij is het doel als volgt verwoord:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het helpen van mensen die, door welke oorzaak dan ook, vastlopen in hun persoonlijke leven, werk, kerk en/of relaties;
b. het uitvoeren van psychosociaal pastoraat, gebed, begeleiding (counseling) en nazorg met de bijbel, die spreekt van complete vrijheid door het volbrachte werk van Jezus Christus, open;
c. te voorzien in sociale netwerken van vrijwilligers ter ondersteuning in moeilijke situaties door nabijheid en praktische ondersteuning;
d. het beschikbaar stellen van faciliteiten om werkzaamheden van Heerlijkvrij te kunnen uitvoeren;
e. het verspreiden van het goede nieuws van vrijheid in Jezus Christus en de relatie die dat heeft tot psychopastorale onderwerpen door het verzorgen of laten verzorgen van inzichtgevende lezingen, cursussen, (retraite) weekenden en conferenties;
f. het ondersteunen van kerken en gemeenten op het gebied van de door Heerlijkvrij bedoelde activiteiten;
g. het “om niet” beschikbaar stellen van een gebedspastoraat;
h. de verleende activiteiten toegankelijk maken voor iedereen, ook als hulpvrager geen of onvoldoende middelen heeft;

Gegevens mbt ANBI status

In bijgevoegd document kunt u de wettelijk verplichte ANBI informatie lezen van de Stichting Heerlijkvrij