HEERLIJKVRIJ

Basis voor ons werk is een christelijke identiteit

Heerlijkvrij werkt vanuit een christelijke identiteit en wij geloven:

  • in het levendmakende woord van God, de Bijbel
  • in de kracht van het volbrachte werk en de opstanding van Jezus Christus
  • in een krachtige werking van de Heilige Geest
  • dat Jezus naar de wereld is gekomen om het onrecht (ook in jouw leven) een halt toe te roepen.

In Lucas 4 zegt Jezus: “De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”

Bij Heerlijkvrij bidden wij voor doorbraken, bevrijding en genezing.