De gesprekspartner van Heerlijkvrij leeft zich in in jouw situatie door goed naar jouw verhaal met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties te luisteren. De hulpvraag wordt hieruit gedefinieerd waarmee we in de gesprekken aan de slag gaan. Wij helpen je om overzicht te krijgen zodat belemmeringen goed in beeld komen en motiveren we je om nieuwe keuze’s te maken. Vaak starten wij de gesprekken met het lezen en bespreken van een stukje uit de Bijbel. Wij laten ons bij de gesprekken en het gebed leiden door de Heilige Geest. De ontmoeting met Gods Waarheid en Liefde zal jouw zelfbeeld veranderen en je zult beter in staat zijn om in vrijheid te leven.

Jouw unieke kwaliteiten centraal

Jij bent geboren met unieke kwaliteiten (gaven). Deze kunnen door de opvoeding of omgeving (school/werk etc.) negatief worden beïnvloed (onrecht), waardoor de balans in het leven zoek raakt. In de gesprekken ontdekken wij jouw geschiedenis en krijg je nieuw zicht op jouw bestemming. 

Je kan stil komen te staan doordat er een overheersend gevoel van frustratie, eenzaamheid, boosheid, verdriet etc. aanwezig is of dat er een blokkade is zoals een trauma, overmatige stress of burnout klachten. Wij gaan na welke belemmeringen er zijn ontstaan en zullen een traject ingaan van innerlijke genezing en herstel van identiteit. Je zult gaan ontdekken wat het is om te leven in de vrijheid die er is in Jezus Christus.

Niet te moeilijk…ik wil gewoon eens praten

Als je behoefte hebt aan een goed gesprek, om je gedachten en ideeen te ordenen ben je van harte welkom! Wij spreken met je over geloofsvragen, familie situaties, werkgerelateerde issues enz enz.