HEERLIJKVRIJ

Hoe zit het financieel

Heerlijkvrij is een fulltime bediening die financieel wordt mogelijk gemaakt door giften van bezoekers, familie, vrienden, bedrijven etc. Ons doel is om onze hulp breed en zonder financiële drempels beschikbaar te stellen. Als je van de activiteiten van Heerlijkvrij gebruik maakt willen we je vragen financieel bij te dragen aan de Stichting Heerlijkvrij. Als je voor gesprekken komt vertellen wij je hier meer over in het eerste gesprek, je kunt uiteraard ook vooraf informatie ontvangen.  

Stichting Heerlijkvrij

Om het werk van Heerlijkvrij mogelijk te maken en breed beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld ook als een hulpvrager geen financiele mogelijkheden heeft, is de Stichting Heerlijkvrij opgericht. De Stichting Heerlijkvrij is afhankelijk van giften. Wij stellen het op prijs als je een langere periode bijvoorbeeld maandelijks, middels giften, Heerlijkvrij wilt ondersteunen. De giften aan de ANBI Stichting Heerlijkvrij zijn fiscaal aftrekbaar.

Bankrekening Stichting Heerlijkvrij

Bankrekening voor je giften tbv Heerlijkvrij: NL38 INGB 0004 8938 59 t.n.v. Stichting Heerlijkvrij te Zwammerdam (ANBI Fiscaal aftrekbaar)