De komende Woord&Kracht events

GEBEDSAVONDEN

2 wekelijkse Woord&Kracht gebedsavond

Woord&Kracht is een nieuwe naam die Heerlijkvrij gebruikt voor ontmoetingen. Iedere 2 weken is er een Woord&Kracht gebedsavond bij ons thuis in Zwammerdam. Sinds 2009 stellen wij ons huis om de week op dinsdagavond beschikbaar voor een gebedsavond.

Een avond in Gods aanwezigheid om nieuwe kracht te ontvangen.

De Bijbel zegt: “nader tot God, dan zal Hij tot u naderen

Wij ontmoeten, delen getuigenissen en bespreken een bijbelgedeelte als voorbereiding op gebedstijd. Het is heerlijk om in Gods aanwezigheid te zijn, bij God is er nieuwe kracht, hoop en herstel.

Door de corona restricties kunnen wij voorlopig maximaal 12 deelnemers toelaten op de komende gebedsavonden die in onze woonkamer worden gehouden.  Aanmelden is een voorwaarde! Wij vragen je om je van te voren aan te melden via een e-mail aan info@heerlijkvrij.nl of een whatsapp bericht aan Piet Hildering (0626100201) Vol is vol dus meldt je op tijd aan. Je krijgt een reactie op je aanmelding.

En…kom alleen als je je gezond voelt! (Vreemd om te zeggen… en alle zieken kwamen tot Jezus en Hij genas hen.. als je gebed nodig hebt ivm ziekte  kunnen we ook via de telefoon of video bellen contact hebben)

De eerst volgende gebedsavond is op, zie rechts op deze pagina –>

Adres: Hof van Spreij 9, Zwammerdam, aanvang 20:00 uur.